Image

 

Avasõnad ja päästevõrgustiku strateegia tutvustus

 

 

 

 

 

Tagne Tähe

ohutusjärelevalve osakonna juhataja, Päästeamet

 

Kemikaaliseaduse ja selle alamaktide muudatused

 

 

 

 

Daisi Käger

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor

 

Tuleohutuse seaduse muudatused  

 

 

 

 

Raili Lanno

Ida päästekeskus, ohutusjärelevalve büroo peainspektor

 

Hädaolukorra lahendamise plaan

 

 

 

 

Reelika Kuusik

ohutusjärelevalve osakonna ekspert, Päästeamet

 

Järelevalve infosüsteem (JVIS)

 

 

 

 

Ardi Link,

tehnikaosakonna peaspetsialist, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

 

 

Järelevalve infosüsteem (JVIS)- hädaolukorra lahendamise plaan

 

 

 

 

Reelika Kuusik

ohutusjärelevalve osakonna ekspert, Päästeamet